• کدام یک اگر چک برگشتی داشته باشند، مشكل‌زا است؟ هیأت مديره يك شركت يا افرادي كه حق امضا دارند؟

در اصلاحیه جدید سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک علاوه بر شخص صاحب حساب، وکیل يا نماينده (اعم از مدير يا ساير نمايندگان شرکت) كه اقدام به صدور (امضاي) چك به نيابت از شخص صاحب حساب مي‌كنند، مسؤليت داشته و مشمول محروميت‌هاي قانوني مي‌شوند.

 •  در استفاده از چک‌های جدید برای افرادي که به هر دليل نمي‌توانند به اينترنت دسترسي داشته باشند، راهکاري در نظر گرفته شده است؟

این افراد می‌توانند به شعبه مراجعه حضوری داشته باشند.

 •  آیا چک صیاد طرح قدیم طبق روال قبلي پيش مي‌رود؟

بله، تا زمان پایان برگ‌های دسته چک‌های قديمي و دريافت دسته چک‌هايي با ظاهر و مندرجات جديد، صدور و وصول چک‌ها به شكل سابق تداوم مي‌يابد.

 • درباره چکی که از یک فرد گرفته شده و چند دست چرخیده، به چه صورت عمل مي‌شود؟

نقل و انتقال چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید در صورت ثبت مراتب انتقال در سامانه صیاد بلامانع است و در مورد چک‌هاي صادره از دسته چک‌هاي قديم، نقل و انتقال عادي چك كمافي‌السابق بلامانع است.

 •  اگر چک برای ضمانت باشد و تاریخ نداشته باشد، به چه صورت عمل می‌شود؟

صدور چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید در هر صورت مستلزم ثبت در سامانه صیاد است. صدور چک براي ضمانت بلامانع است، اما چک بدون تاريخ اساساً قابل وصول نيست. وصول چنين چكي منوط به درج تاريخ است و بانك در مقام تأديه وجه آن به ضماني بودن آن ترتيب اثر نخواهد داد.

 •  آیا چک‌های قدیمي تا برگ آخر مي‌توانند در وجه حامل صادر شوند؟

چک‌های قدیمی به شکل سابق مي‌توانند کارسازي شوند و بنابراين در وجه حامل نيز مي‌توانند صادر شوند.

 •  پشت نویسی چک چگونه انجام می شود؟‌

از تاریخ اعلام بانک مرکزی، ظهرنویسي چک‌هاي كاغذي ممنوع بوده و انتقال چك مستلزم ثبت مراتب در سامانه صياد خواهد بود.

 • آیا با ابلاغ قانون جدید صدور چک همچنان صدور چک برای ضمانت امکان‌پذير است؟

بله، اما در مورد چک‌هایی با ظاهر و مندرجات جدید مستلزم ثبت مراتب صدور در سامانه صياد است.

 •  اگر چک‌های صیاد طرح جدید در سامانه صياد ثبت نشوند، چه مي‌شود؟

مشمول الزامات و سازوکارهای مقرر در قانون صدور چک نخواهد بود و صرفاً به عنوان یک سند مدنی مؤيد طلب است.

 •  وظیفه ثبت چک در سامانه صیاد با چه شخصی است؟

حسب مورد بر عهده صادرکننده (در مقام صدور) یا دارنده (در مقام انتقال) است.

 •  ممنوعیت صدور چک در وجه حامل شامل کدام چک‌ها می‌شود‌؟

این ممنوعیت شامل همه چک‌ها با ظاهر و مندرجات جدید است که زمان توزيع آن از سوي بانک مركزي اعلام مي‌شود.

 • اگر مندرجات برگه چک با اطلاعات سامانه صیاد مغایر باشد تکلیف چيست؟

ملاک اعتبار و محوریت با اطلاعات سامانه صیاد است و در صورت مغایرت، بانک از پرداخت وجه چک خودداري مي‌كند. در ادامه درصورت درخواست دارنده چك، بانك نسبت به صدور گواهي عدم پرداخت اقدام مي‌كند.

 •  کسانی که دریافت کننده چك هستند از كجا بدانند صادركننده در سامانه صیاد صدور آن را ثبت كرده است؟

دریافت چک‌های صادره از دسته چک‌های جديد مستلزم ورود به سامانه صياد و ثبت تأييديه (تأييد دريافت) توسط گيرنده است.

 •  آیا کسانی که دارای بدهي غيرجاري هستند نيز طبق قانون جديد مي‌توانند دسته چک دريافت كنند؟

خیر، این اشخاص مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزي اساساً امکان افتتاح حساب جاري نخواهند داشت.

لطفا امتیاز دهید ...
question