پایانه های فروشگاهی

مبلغ سرمایه گذاری  5.500.000 تومان که با احتساب 20 % تخفیف عیدانه : 4.400.000 تومان است توضیحات کارگاه عملیاتی سامانه مؤدیانسرفصلزمان برگزاریمحل برگزاریمبلغ سرمایه گذاریسرفصل بررسی کلی قوانین پایانه های…
ثبت نام

دوره تربیت حسابدار 1

چرا نام دوره آموزش تربیت حسابدار 1 است؟ دوره‌ای منحصر به فرد که شما را تبدیل به حسابدار خواهد کرد. پس از گذراندن دوره شما یک حسابدار توانمند خواهید بود…
ثبت نام

حقوق و دستمزد کاربردی

آموزش ثبت سند حقوق و دستمزد از انگیزه های مهم هر فرد، برای ورود به بازار کار، حقوق و درآمد آن شغل میباشد. به همین سبب یادگیری محاسبه حقوق و…
ثبت نام

دوره تربیت حسابدار 2

چرا نام دوره آموزش تربیت حسابدار 2 است؟ دوره‌ای منحصر به فرد که شما را تبدیل به کارشناس مالی خواهد کرد. پس از گذراندن دوره شما یک کارشناس مالی توانمند…
ثبت نام

دوره تربیت حسابدار 3

چرا نام دوره آموزش تربیت حسابدار 3 است؟ دوره‌ای منحصر به فرد که شما را تبدیل به رئیس حسابداری خواهد کرد. پس از گذراندن دوره شما یک رئیس حسابداری توانمند خواهید…
ثبت نام

دوره تربیت حسابدار 4

چرا نام دوره آموزش تربیت حسابدار 4 است؟ دوره‌ای منحصر به فرد که شما را تبدیل به مدیرمالی خواهد کرد. پس از گذراندن دوره شما یک مدیرمالی توانمند خواهید بود…
ثبت نام

معافیت و مشوق های مالیاتی

رزرو دوره آموزشی "*" indicates required fields نام و نام خانوادگی* تلفن همراه*ایمیل* دوره آموزشی*دوره تراکنش های بانکیدوره دادرسی مالیاتیدوره هزینه های قابل قبول مالیاتیدوره معافیت ها و مشوق های…
ثبت نام

معاملات فصلی

رزرو دوره آموزشی "*" indicates required fields نام و نام خانوادگی* تلفن همراه*ایمیل* دوره آموزشی*دوره تراکنش های بانکیدوره دادرسی مالیاتیدوره هزینه های قابل قبول مالیاتیدوره معافیت ها و مشوق های…
ثبت نام

هزینه های قابل قبول مالیاتی

رزرو دوره آموزشی "*" indicates required fields نام و نام خانوادگی* تلفن همراه*ایمیل* دوره آموزشی*دوره تراکنش های بانکیدوره دادرسی مالیاتیدوره هزینه های قابل قبول مالیاتیدوره معافیت ها و مشوق های…
ثبت نام

پایانه های فروشگاهی

مبلغ سرمایه گذاری  5.500.000 تومان که با احتساب 20 % تخفیف عیدانه : 4.400.000 تومان است توضیحات کارگاه عملیاتی سامانه…
ثبت نام

معافیت و مشوق های مالیاتی

رزرو دوره آموزشی "*" indicates required fields نام و نام خانوادگی* تلفن همراه*ایمیل* دوره آموزشی*دوره تراکنش های بانکیدوره دادرسی مالیاتیدوره…
ثبت نام

معاملات فصلی

رزرو دوره آموزشی "*" indicates required fields نام و نام خانوادگی* تلفن همراه*ایمیل* دوره آموزشی*دوره تراکنش های بانکیدوره دادرسی مالیاتیدوره…
ثبت نام
5/5 - (1 امتیاز)
question