• اگر بانک عامل اپلیکشین یا نرم‌افزار نداشته باشد، مشتري که داراي چك جديد صياد است چه كاري بايد انجام دهد؟

این افراد می‌توانند مراجعه حضوری به شعبه داشته باشند يا از طريق اپليکيشن‌هاي پرداخت عمومي اقدام کنند.

 • اعضای هیأت مدیره يک شرکت که داراي چك برگشتي هستند، آيا در رابطه با چك شخصي خود نيز به مشكل بر مي‌خورند؟

خیر.

 •  آیا محرومیت‌های ناظر بر صدور کارت‌هاي جديد بانکي شامل کارت‌هاي المثني يا تمديد كارت‌هاي قبلي مشتريان نيز مي‌شود؟

بله. با توجه به اطلاق قانون همه عملیات کارت‌ها را شامل می‌شود.

 

 • مراحل رسیدگی به پرونده های مالیاتی در هیئت حل اختلاف چگونه است ؟

بعد از انکه مودی اعتراض خود را به صورت کتبی اعلام نمود و مورد رسیدگی مجدد در سازمان امور مالیاتی قرار گرفت این سازمان رای خود را به مودی ابلاغ می کند در صورت اعتراض مجدد آن پرونده به هیت حل اختلاف ارجاع داده شده و این هیئت یک تاریخ برای رسیدگی به پرونده مشخص کرده و طرفین دعوی را از ان مطلع می کند تاریخ رسیدگی باید از ده روز قبل به طرفین به خصوص مودی ابلاغ شود در روز جلسه رسیدگی مودی یا نماینده وی و نماینده سازمان امور مالیاتی حتما باید در جلسه حضور داشته باشند در صورت عدم حضور یکی از انها جلسه رسیدگی برگزار نخواهد شد و به تاریخ دیگری موکول میشود. حالت دیگری که ممکن است به وجود آید نقص در پرونده و ارائه مدارک مورد نیاز است در این مورد هم هیئت حل اختلاف مهلتی را جهت تکمیل مدارک و رفع نواقص پرونده اعلام کرده و به توافق طرفین می رسد و پس از ان برای ارائه مدارک دیگر عذری پذیرفته نمیشود.

 

 • رای صادره توسط هیئت حل اختلاف چه حکمی دارد ؟

طبق ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم حکمی که از طرف هیت حل اختلاف صادر میشود لازم اجرا بوده و عذری برای اجرای آن پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه مودی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ ان اعتراض کتبی خود را به این هیئت اعلام نماید . در این صورت پرونده هیت حل اختلاف تجدید نظر ارجاع داده میشود . این هیئت هر حکمی صادر کند مودی باید بپذیرد با این شرایط که میزان مالیاتی را که به نظر خودش مورد قبول است را باید پرداخت کرده و نسبت به مازاد آن اعتراض کتبی خود را اعلام نماید .

در همه موارد ذکر شده در سطور بالا اگر شکایت سازمان امور مالیاتی یا مودی به هر دلیلی رد شود طرفین باید یک درصد میزان مالیات اعتراضی را به عنوان حق الزحمه رسیدگی پرداخت نمایند برای همین به ویژه مودیان باید توجه داشته باشند اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی یا حکم هیئت حل اختلاف باید با دقت و آگاهی و توسط افراد مطلع انجام شود تا ضمن الزام به پرداخت مالیات تعیین شده شرکت موظف به پرداخت مبلغ حق الزحمه هم نگردد .

رسیدگی به پرونده های مالیاتی از اهمیت ویژه ای هم برای دولت و هم برای مودیان برخودار است از طرفی دولت پرداخت مالیاتی که توسط ممیزین خود تعیین شده است را حق خود دانسته و ان را برای شفافیت مالی و اجرای طرح های عمرانی و رفاهی ضرروی می داند و از طرف دیگر مودی هم به دلیل شرایط سخت اقتصادی و موانعی که بر سر راه تولید و ایجاد اشتغال وجود دارد پرداخت مالیات به کمترین میزان ممکن را ترجیح می دهد اما آنچه که اهمیت دارد اجرای قانونی و عدم تضیع حقوق طرفین می باشد .

 

 • هیئت حل اختلاف مالیاتی چه اهدافی را دنبال می کند ؟

فلسفه شکل گیری هیئت هل اختلاف مالیاتی حل و فصل کردن دعاوی مالی و مالیاتی و جلوگیری از تضیع حقوق طرفین می باشد اما در نگاه دقیقتر می توان برخی از اهداف این تشکل قانونی را این چنین برشمرد:

در درجه اول هدف از شکل گیری این هیئت رسیدگی به اختلافات مالیاتی بین سازمان مربوط و مودیان است که البته حجم وسیعی از پرونده های ارسالی به آنها را هم تشکیل می دهد . گاهی ممیزین مالیاتی با بررسی های ناقص و یا عمدی اطلاعات مالی شرکت ها باعث ظلم و تضیع حقوق مودیان میشوند هیئت حل اختلاف این عدم رعایت قانون و ظلم به مودی را بررسی کرده و در جهت رفع آن تلاش می کند . دولت به عنوان متولی در رفاه و گسترش زیرساخت های کشور و برقراری عدالت اجتماعی نیازمند دریافت مالیات می باشد گاهی مودیان از شگرد های مختلف برای عدم پرداخت مالیات استفاده کرده و در جهت تضیع حقوق دولت گام برمیدارند که هیئت حل اختلاف با بررسی و پیگیری های تخصصی مانع این امر میشود . رفع و رجوع هر چه سریعتر اختلافات مالیاتی باعث پرداخت به موقع مبالغ آن شده و از ضرر زیان ناشی از دیرکرد پرداخت جلوگیری می کند .

 

 • مراحل رسیدگی به پرونده های مالیاتی در هئیت حل اختلاف از ابتدا تا انتها به چه صورت است ؟

فرصت رسیدگی به اسناد و مدارک مالیاتی و اظهارنامه ارسال شده توسط مودی و صورت های سود و زیان ان توسط سازمان امور مالیاتی بین یک سال و سه ماه تا پنج سال و سه ماه می باشد .

 بعد از انکه برگه تشخیص به رویت مودی رسید و ان را دریافت کرد سی روز فرصت دارد که نسبت به ان اعتراض نماید . این اعتراض زمانی قانونی خواهد بود که بصورت کتبی صورت گیرد .

 بعد از اعتراض کتبی مودی سازمان امور مالیاتی باید ظرف مدت سی روز بررسی و رسیدگی مجدد اسناد مالیاتی را انجام داده و رای به مودی ابلاغ نماید و در غیر این صورت پرونده را برای بررسی و رفع به هیئت حل اختلاف ارجاع دهد.

رسیدگی به پرونده های مالیاتی درهیئت حل اختلاف نیابد از یکسال تجاوز کند و در صورتی که این اتفاق بیفتد و هیئت در اجرای آن تاخیر نمایند ۲٫۵ درصد جریمه ای که به مودی طبق قانون تعلق میگیرد دیگر قابل دریافت نخواهد بود .

رسیدگی به پرونده ای مالیاتی در سازمان امور مالیاتی و هیئت های حل اختلاف برای اینکه دچار آفت سلایق و نقطه نظر های شخصی نگردد بهتر است بر طبق دستوالعمل های موجود انجام شود و اگر این دستورالعمل های یکسان وجود ندارد باید در اولین فرصت تدوین و در اختیار کلیه هیئت های حل اختلاف در استان ها و شهرستان ها قرار بگیرد . به هر حال اگر قانون و دستورالعملی وجود نداشته باشد ممیزین ممکن است به دلیل روابط خاص یا اطلاعات غلط و هزار دلیل دیگر در رسیدگی به پرونده ها دچار خطا شده و طرفین را متحمل ضرر و زیان نمایند .

هیئت حل اختلاف با حضور هر سه عضو ان تشکیل میشود و عموما به دلیل کمبود قضات بازنشسته و یا عدم همکاری قضات شاغل این جلسات با تاخیر و در وقت بعدی تشکیل میشود .

 بعد از برگزاری جلسه و صدور رای از طرف هیئت حل اختلاف حکم آن لازم اجرا بوده و باید به صورت کتبی به طرفین ابلاغ شود . این حکم فقط در صورت اعتراض یکی از طرفین معلق خواهد شد آن هم اعتراضی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به صورت کتبی اعلام گردد .

در صورت اعتراض به رای صادر شده توسط یکی از طرفیت پرونده به هیئت حل اختلاف تجدید نظر ارجاع داده شده و در صورت اعتراض به رای این هیئت هم در نهایت پرونده به شورای عالی مالیاتی برای تصمیم گیری داده میشود

 در مرحله بعد پس از صدور رای توسط شورای عالی مالیاتی و عدم قبول ان توسط مودی ، مودی می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و از آنها تقضای دادرسی نماید رایی که از طرف دیوان عدالت اداری صادر میشود لازم اجرا خواهد بود .

به طور کلی همانطور که در ابتدای این مقاله به ان اشاره شد رسیدگی به پرونده های مالیاتی از دعاوی مهم و حساس در مراجع قانونی بوده و به دلیل اینکه طرفین کاملا خود را ذینفع می دانند باید با استناد به اسناد و مدارک و با رعایت عدالت انجام شود . مودیان مالیاتی برای برنده شدن در این دعاوی باید از مشاوره وکلا و افرادی که تسلط کافی به این دعاوی و سابقه و تجربه کافی در این خصوص را دارند استفاده کنند تا ضریب پیروزی و موفقیت انها در این شکایات افزایش یابد . شرکت خدمات مالی و حسابداری محاسبان تلاشگر خبره با در اختیار داشتن تیمی خبره و با تجربه در این دعاوی می تواند راهنما و همراهی مطمئن برای مودیان و کارفرمایان باشد .

 

 • اظهارنامه عملکرد چیست ؟

اظهارنامه عملکرد نوعی اظهارنامه مالیاتی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی بعد از ان که کلیه مبالغ سود و زیان خود را در معاملات و رویداد های مالی محاسبه کردند این اظهارنامه را بر اساس آن تهیه کرده و باید ۲۵ درصد میزان سود دوره مالی خود را مطابق با اظهارنامه عملکرد مالیات بپردازند. در واقع منظور از عملکرد نتیجه فعالیت های تجاری است که در یک دوره مالی رخ می دهد . تعریف جامع تر در مورد اظهارنامه عملکرد در واقع بیان کننده اظهار درامد ها ، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه ، معافیت ها ، درامدهایی که مشمول مالیات میشود ، بخشودگی های مالیاتی، و سایر اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و محل زندگی و کسب آنها، است .

 

 • تهیه اظهارنامه عملکرد مشمول چه کسانی میشود ؟

همه اشخاص حقیقی که دارای درامد و شغل و کسب و کار بوده مطابق با ماده ۹۵ مالیات های مستقیم موظفند بر اساس سال مالی نتیجه عملکرد مالی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند در همین راستا اشخاص حقوقی که شرکت داشته و شرکت انها به ثبت رسیده است هم موظفند طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه عملکرد را تهیه و به همراه ترازنامه سود و زیان خود به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند و حتما بایستی این کار در مهلت مقرر شده انجام شود .

 

 • مدارک لازم برای تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد چیست ؟

صورت ترازنامه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی گروه اول . مشاغل گروه اول به مشاغلی گفته میشود که مبلغ فروش و خرید کالا در سال قبل آنها بیش از سی میلیارد ریال باشد و یا اینکه ده برابر درامد مجموع مالیاتی که موظف به پرداخت ان هستند هم بیش از سی میلیارد ریال شود به غیر از این دو دسته افرادی که کارت بازرگانی دارند و در امر صادرات و واردات هستند ، صاحبان کارخانه ها و معادن و هتل ها و بیمارستان ها و زایشگاهها ، صرافی ها و فروشگاههای زنجیره ای و کلینیک های تخصصی همگی جزو مشاغل گروه اول بوده که باید صورت ترازنامه داشته باشند .

 دومین مدرکی که برای ارسال اظهارنامه عملکرد لازم است صورت سود وزیان می باشد و مبلغ نهایی درامد و فروش های داخلی و خارجی را هم باید ارائه دهند

 این افراد باید صورت گردش مالی کالاها و مواد اولیه خود را هم ارائه نمایند که اظهارنامه انها پذیرفته شود.

 صورت بهای تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده در مورد شرکت های تولیدی و خدماتی

 شرکت های پیمانکاری هم باید در زمان ارائه اظهارنامه عملکرد صورت قرارداد های خود را به همراه بهای تمام شده پروژه ارائه دهند .

 تمامی مشمولین این امر شماره ثبت پلمپ دفاتر قانونی خود را هم باید ارائه دهند .

 مالیات هایی که تحت عناوین مختلف در طول سال پرداخت کرده اند را هم باید اعلام کنند . این مالیات ها می تواند اعم از مالیات تکلیفی ، ارزش افزوده یا غیره باشد. اطلاعات مربوط به محل کسب و آدرس کامل آن نیز باید ارائه گردد .

 

 • قبل از تهیه اظهارنامه انجام چه کاری ضروری است ؟

قبل از هر کاری مودی باید در سایت سازمان امور مالیاتی ثبت نام کرده و برای دریافت کد اقتصادی اقدام کند بعد از ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور می تواند سایر امور مربوط به ارسال اظهارنامه را انجام دهد. در پایان هم باید کد پیگیری دریافت نمایند تا بتوانند وضعیت آن را به لحاظ قبول یا رد شدن پیگیری نمایند.

 

 • مودیان برای ارسال اظهارنامه تا چه زمانی وقت دارند ؟

مودیان مالیاتی برای تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد خود تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی وقت داشته و عموما این تاریخ تا پایان ۳۱ خرداد هر سال می باشد . اگر مودیان در تاریخ مقرر آن را ارسال نکنند مشمول جریمه دیرکرد خواهند شد .

 

 • مودیانی که اظهارنامه خود را ارسال نکنند چقدر جریمه میشوند ؟

طبق قانون مالیات های مستقیم اگر مودی در مهلت مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه و ارسال نکند مطابق با ماده ۱۹۲ سی درصد میزان مالیاتی که باید پرداخت کند جریمه خواهد شد و این جریمه به هیچ عنوان قابل بخشش نیست . اگر مودیانی باشند که طبق مواد قانونی از پرداخت مالیات برای همیشه یا مدت موقتی معاف شده باشند باز هم باید برای شفاف سازی معاملات آن را ارسال کنند و طبق قانون در صورت عدم ارسال مشمول جریمه خواهند شد این کار برای جلوگیری از انجام کارهای غیر قانونی و پول شویی انجام میشود.

 

 • جایزه خوش حسابی و ارسال به موقع اظهارنامه چیست؟

تهیه و تنظیم اظهارنامه کار وقت گیر و تخصصی بوده و ممکن است هزینه و انرژی زیادی صرف آن شود اما ارسال به موقع ان هم پاداش هایی را برای مودیان به همراه دارد . مودیانی که سه سال پشت سر هم اظهارنامه خود را در موعد مقرر ارسال و مالیات مشمول را بپردازند در پایان سال سوم ۵ درصد مالیات های سه سال گذشته را جایزه خوش حسابی خواهند گرفت .

 

 • اظهارنامه چطور رسیدگی میشود و ایا امکان اصلاح آن وجود دارد ؟

ممیزین مالیاتی فرصت دارند تا یکسال پس از ارسال اظهارنامه آن را بررسی و مالیات مورد نظر را تعیین و تایید کنند و پس از آن ظرف مدت سه ماه به مودی برای پرداخت یا اعتراض ابلاغ نمایند . نکته بعدی در مورد اصلاح اطلاعات است مودیان می توانند تا یک ماه پس از تاریخ ارسال آن به سایت سازمان مراجعه کرده و اشتباهات آن را اصلاح نمایند در غیر این صورت در صورت کشف اشتباهات توسط ممیزین مشمول مالیات علی الراس خواهند شد .

 

 • نرخ مالیات های موظفی مودیان چگونه محاسبه میشود ؟

درامد های تا پانصد میلیون تومان باید پانزده درصد مالیات بپردازند و افرادی که بیشتر از ۵۰۰ میلیون ریال درآمد دارند ۱۰ درصد مازاد ان را تا یک میلیارد ریال باید مالیات بدهند. و درامد های بیش از یک میلیارد ریال تا ۲۵ درصد مازاد پانصد میلیون ریال را باید به عنوان مالیات پرداخت کنند .نرخ مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی هم بر طبق ماده ۱۰۵ و ۱۴۳ بر حسب نوع شغل و کسب و کار اعم از اینکه شرکت تعاونی باشد یا بورسی باشد متفاوت بوده و از ۱۸ درصد تا ۲۲ درصد متغیر است .

 

 • اگر یک ملک چندین مالک داشته باشد باید چگونه در اظهارنامه ثبت شود؟

مودیانی که در یک ملک شریک بوده و کسب و کار همه آنها در آن انجام میشود باید هر کدام به طور جداگانه اظهارنامه پر کرده و آدرس ملک مذکور را وارد نمایند و ثبت یک بار ادرس برای همه انها امان پذیر نمی باشد در واقه تک تک این مودیان باید فرض کنند که ملک فقط برای خودشان بوده و همه مراحل ثبت را به طور کامل طی نمایند .

 

 • پلمب دفاتر چیست؟

تعریف پلمب دفاتر قانونی : دفاتر پلمب به دفاتری گفته میشود که برای ثبت اطلاعات مالی و حسابداری مورد استفاده قرار میگیرند . طبق قانون شرکت ها و بنگاههای اقتصادی موظف هستند اعم از اینکه حقیقی باشند یا حقوقی بعد از ثبت شرکت خود برای ثبت رویدادهای مالی و هزینه ها و درامدهایشان از دفاتر پلمب استفاده کنند.

 

مراحل پلمب دفاتر قانونی:

دفتر پلمب در انواع مختلفی چون دفتر روزنامه و دفتر کل وجود داشته و عموما بین ۵۰ ، ۱۰۰ و ۱۵۰۰ برگ دارند . اگر شرکتی بعد از ثبت هم هیچگونه فعالیت مالی نداشته باشد از دریافت این دفاتر معاف نمیشود بلکه باید این دفاتر را تهیه و مراحل قانونی آن را طی نماید و در پایان سال مالی به صورت سفید به اداره امور مالیاتی تحویل دهد .

 • دفتر روزنامه چیست ؟

این دفتر همانطور که از نامش پیداست برای ثبت رویداد های مالی به صورت روزانه و دقیقا به تفکیک تاریخ تهیه میشود . ویژه گی دفتر روزنامه این است که حتما باید ثبت رویداد ها به ترتیب تاریخ باشد و شماره گذاری هم شود . قالب این دفتر شامل چند ستون مهم و اساسی است . بدهکاران و بستانکاران در این دفتر ستون جداگانه داشته و بعد از آن باید سندی که در آن نوشته میشود شماره گذاری شود و بعد از آنکه شرح رویداد مالی در آن نوشته شد صفحه مورد نظر بسته میشود .

دفتر روزنامه می تواند به دو صورت دفتر روزنامه عمومی و دفتر روزنامه اختصاصی تهیه شود در دفتر روزنامه عمومی تمامی معاملات و رویدادهای مالی نوشته میشود اما در دفتر روزنامه اختصاصی برای هریک از انواع رویدادهای مالی دفتر جداگانه ای تدارک دیده میشوند مثلا برای معاملاتی که تحت عنوان فروش انجام میشود دفتر کاملا جداگانه تهیه شده و یا اینکه برای رویداد های خرید هم همین اتفاق می افتد .

 

 • دفتر کل چیست؟

بعد از آنکه عملیات های مالی در دفتر روزنامه به ثبت رسید ظرف مدت مشخصی باید کلیه این رویدادها به دفتر کل منتقل شود این کار باید حداکثر ۱۵ روز بعد از پایان هر ماه انجام گیرد . اطلاعاتی که در دفتر کل وارد میشود دقیقا شبیه دفتر روزنامه بوده با این تفاوت که در این دفتر مانده گیری هم انجام میشود مانده گیری در واقع وضعیت رویداد مالی در هر صفحه را نشان می دهد که ایا بدهکار است یا بستانکار . این فرایند در دفتر روزنامه انجام نشده و تا قبل از مانده گیری صفحه بسته میشود .

 

 • مراحل پلمب دفاتر قانونی چگونه است ؟

شرکت ها و بنگاههای اثتصادی باید برای پلمب دفاتر قانونی شان به اداره ثبت مراجعه نمایند البته راه دیگری هم وجود دارد که از ماموران اداره ثبت خواسته شود که به محل شرکت امده و اقدام به پلمب دفاتر قانونی نمایند . شرکتها بر حسب میزان معاملات خود در سال تعدادی دفتر را برای این کار در نظر میگیرند برخی یک دفتر روزنامه و یک دفتر کل برای انها کفایت کرده و برخی دیگر به چند تا از این دفاتر نیاز پیدا خواهند کرد .

برای اجرای این فرایند کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که موظف به این کار شده اند باید دفتر هر سال را قبل از پایان سال قبل برای پلمب به اداره ثبت و اسناد ببرند و برای پلمب دفاتر قانونی شان حتما باید کارت بازرگانی هم داشته باشند .

 

 • کارت بازرگانی چیست و به چه کار می آید ؟

همه افرادی که در امر صادرات و واردات هستند باید اقدام به دریافت این کار نمایند در واقع کارت بازرگانی موجوزی برای فعالیت های تجاری و صادرات و واردات است و بدون ان امکان چنین فعالیت هایی به طور قانونی وجود ندارد . ضمن انکه برای پلمب دفاتر قانونی ارائه کارت بازرگانی برای این شرکت ها ضروری می باشد .

 • چه مدارکی برای پلمب دفاتر قانونی لازم است ؟

برای اینکه دفاتر قانونی ِ روزنامه و کل پلمب شوند واجدین شرایط باید کپی کارت ملی مدیر عامل ، کپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و اخرین تغییرات آن و درخواست نامه کتبی به همراه مهر و امضا شرکت را ارائه دهند . بعد از ارائه مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه پلمب دفاتر قانونی انجام میشود برای همین است که توصیه شده دفاتر هر سال قبل از سال جدید پلمب گردند تا به محض شروع مراودات مالی در هر سال دفاتر برای ثبت اماده باشند .

 • رد دفاتر قانونی یعنی چه ؟

دفاتر قانونی برای تعیین میزان مالیات و به همراه اظهارنامه مالیاتی به سازمان مربوطه ارائه میشود حالا اگر این دفاتر طبق ضوابط و مقررات و ایین نامه ثبت و نگهداری نشده باشند از طرف سازمان امور مالیاتی رد شده و دیگر برای تعیین میزان مالیات مورد استناد قرار نمیگیرند . این فرایند را اصطلاحا رد دفاتر قانونی می گویند.

 

 • در تحریر دفاتر قانونی باید چه شرایطی رعایت شود ؟

دفاتر باید به درستی پلمب شده و کاملا صفحات شماره گذاری شوند و شماره به ترتیب و مرتب باشند .

دفاتر نباید با مداد یا هر وسیله ای که به مرور زمان نوشته ها پاک شود تحریر گردد بهتر است با خودکار مشکی نوشته شده و یا اینکه اگر می خواهید با مداد بنویسید باید بعدا با خودکار مشکی روی نوشته ها را پررنگ کنید .

دفاتر باید طوری تنظیم شوند که امکان تهیه ترازنامه و محاسبه سود زیان از اطلاعات وارده وجود داشته باشد.

ستون هایی که در هر یک از این دفتر ها لازم است باید وجود داشته باشد مثلا ستون هاب حساب های بدهکار و بستانکار یا ردیف مانده در دفتر کل و غیره باید به روشنی و به تفکیک تحریر شده باشند.

کلیه اطلاعات مربوط به دارایی ها و هزینه ها باید در دفاتر دارایی و هزینه ثبت گردد و چیزی از قلم نیفتد .

تاریخ معاملات و رویداد های مالی باید به ترتیب در همه دفاتر رعایت شود .

دفتر روزنامه باید به صورت روزانه و دفتر کل به صورت ماهانه یا حداکثر ۱۵ روز بعد از پایان هر ماه تحریر گردند و این کار به تاخیر نیفتد .

شرکت ها و بنگاههای اقتصادی که دارای چندین شعبه می باشند باید حساب های شعبه های فرعی را روزانه و حداکثر ماهی یکبار در دفاتر قانونی شعبه مرکزی منتقل نمایند .

با پیشرفت تکنولوژی امکان ثبت حساب ها در دفاتر قانونی از طریق نرم افزارهای طراحی شده بوجود امده است البته اگر می خواهید از این نرم افزارها استفاده کنید باید این کار به تایید سازمان امور مالیاتی برسد .

 • در چه مواردی دفاتر قانونی از طرف سازمان امور مالیاتی رد میشود ؟

اگر دفاتر قانونی فاقد پلمب باشد یا پلمب ان باز شده باشد و یا اینکه صفحاتی از دفتر خالی بوده یا کنده شده باشد در این صورت دفاتر مورد قبول واقع نشده و رد می گردند .

اگر در زمان بازرسی ممیزین مالیاتی کشف شود که رویداد های مالی خاصی در دفاتر ثبت نشده و عمدا یا سهوا پنهان کاری شده است در این صورت هم دفاتر مرجع محاسبه مالیات قرار نخواهد گرفت .

حاشیه نویسی در دفاتر ممنوع است . یعنی اینکه برخی معاملات یا رویدادهای مالی اعم از کوچک یا بزرگ در حاشیه دفاتر نوشته شوند. این کار باعث رد دفاتر قانونی می گردد .

بین سطور نویسی هم باعث رد دفاتر می گردد . بین سطور نویسی یعنی محاسبات خارج از خط و بین دو خط نوشته شود طبق آیین نامه تحریر دفاتر قانونی رویداد های مالی فقط باید روی سطور نوشته شوند .

اگر اشتباهات محاسباتی با تیغ خراشیده شده یا خط زده شود خلاف مقررات است و باعث رد دفاتر قانونی میشود برای اصلاح اشتباهات بایدروی ان را با خودکار قرمز خط کشیده و محاسبات درست را بالای ان بنویسید.

اگر مشخص شود دفاتر روزنامه و دفتر کل در زمان مشخص شده تحریر نشده اند و با تاخیر این کار انجام شده است ممیزین می توانند دفاتر را رد نموده و شرکت را علی الراس کنند .

شرکت هایی که شعب متعدد دارند اگر حساب های شعب خود را وارد دفاتر دفتر مرکزی نکنند مرتکب خلاف شده و دفاترشان رد می گردد .

همه دفاتر قانونی در هنگام بازرسی ممیزین باید ارائه شود و مخفی کردن برخی از آنها جرم بوده و دفاتر دیگر را هم از اعتبار ساقط می کند .

دفاتر پلمب شده هر سال باید برای همان سال مورد استفاده قرار بگیرد و استفاده از دفاتر سال قبل برای سال بعد ممنوع است .

شرکت ها و بنگاههای اقتصادی که به طور همزمان هم از نرم افزار و هم از دفتر برای ثبت رویدادهای مالی خود استفاده می کنند باید اطلاعات هر دو با هم مطابقت داشته باشد در غیر این صورت باعث رد دفاتر قانونی آنها میشود .

 

 • علی الراس شدن مالیاتی چه زمانی رخ می دهد ؟

اگر دفاتر قانونی شرکت ها و بنگاههای اقتصادی به هر دلیلی رد گردد ممیزین مالیاتی برای تعیین مالیات شرکت خودشان به بررسی اسناد و مدارک مالی پرداخته و از طریق این بررسی ها مالیات تعیین میشود که عموما مالیات بیشتری به شرکت تعلق میگیرد .

لطفا امتیاز دهید ...
question